THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 20 TRÚNG SVIP SL: 20X2
13-07-2020 90 TRÚNG SVIP SL: 90X2
12-07-2020 15 TRÚNG SVIP SL: 15X2
11-07-2020 28 TRÚNG SVIP SL: 28X3
10-07-2020 55 TRÚNG SVIP SL: 55X2
09-07-2020 20 TRÚNG SVIP SL: 20X2
08-07-2020 60 TRÚNG SVIP SL: 60X2
07-07-2020 30 TRÚNG SVIP SL: 30X2
06-07-2020 72 TRÚNG SVIP SL: 72X2
05-07-2020 11 TRÚNG SVIP SL: 11X2
04-07-2020 07 TRÚNG SVIP SL: 07X2
03-07-2020 52 TRÚNG SVIP SL: 52X2
02-07-2020 51 TRÚNG SVIP SL: 51X2
01-07-2020 55 TRÚNG SVIP SL: 55X2
30-06-2020 56 TRÚNG SVIP SL: 56X2
29-06-2020 52 TRÚNG SVIP SL: 52X2