THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 27 TRÚNG SVIP SL: 27X2
23-01-2021 11 TRÚNG SVIP SL: 11X2
22-01-2021 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2
21-01-2021 24 TRÚNG SVIP SL: 24X2
20-01-2021 61 TRÚNG SVIP SL: 61X2
19-01-2021 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
18-01-2021 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2
17-01-2021 64 TRÚNG SVIP SL: 64X2
16-01-2021 08 TRÚNG SVIP SL: 08X2
15-01-2021 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
14-01-2021 95 TRÚNG SVIP SL: 95X2
13-01-2021 71 TRÚNG SVIP SL: 71X2
12-01-2021 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
11-01-2021 17 TRÚNG SVIP SL: 17X2
10-01-2021 70 TRÚNG SVIP SL: 70X2
09-01-2021 90 TRÚNG SVIP SL: 90X2