THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89
13-07-2020 08 TRÚNG SVIP ĐỀ: 08
12-07-2020 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
11-07-2020 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
10-07-2020 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69
09-07-2020 91 TRÚNG SVIP ĐỀ: 91
08-07-2020 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83
07-07-2020 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60
06-07-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
05-07-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
04-07-2020 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75X2
03-07-2020 27 TRÚNG SVIP ĐỀ: 27X2
02-07-2020 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29
01-07-2020 35 TRÚNG SVIP ĐỀ: 35
30-06-2020 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29
29-06-2020 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20