THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 15 TRÚNG SVIP ĐỀ: 15X2
29-07-2021 25 TRƯỢT
28-07-2021 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98
27-07-2021 71 TRÚNG SVIP ĐỀ: 71
26-07-2021 91 TRÚNG SVIP ĐỀ: 91
25-07-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
24-07-2021 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96X2
23-07-2021 23 TRƯỢT
22-07-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66X2
21-07-2021 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88X2
20-07-2021 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36
19-07-2021 43 TRÚNG LÔ: 43
18-07-2021 72 TRÚNG SVIP ĐỀ: 72
17-07-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
16-07-2021 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
15-07-2021 56 TRƯỢT