THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 84 TRÚNG LÔ: 84
23-01-2021 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60
22-01-2021 73 TRƯỢT
21-01-2021 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
20-01-2021 46 TRƯỢT
19-01-2021 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77
18-01-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
17-01-2021 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
16-01-2021 47 TRƯỢT
15-01-2021 84 TRƯỢT
14-01-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
13-01-2021 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69X2
12-01-2021 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92X2
11-01-2021 07 TRÚNG SVIP ĐỀ: 07X2
10-01-2021 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46
09-01-2021 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64