THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 78 TRÚNG SVIP BT: 78
13-07-2020 90 TRÚNG SVIP BT: 90X2
12-07-2020 20 TRƯỢT
11-07-2020 22 TRƯỢT
10-07-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
09-07-2020 79 TRƯỢT
08-07-2020 98 TRƯỢT
07-07-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16
06-07-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
05-07-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25
04-07-2020 38 TRƯỢT
03-07-2020 92 TRƯỢT
02-07-2020 30 TRƯỢT
01-07-2020 79 TRƯỢT
30-06-2020 57 TRƯỢT
29-06-2020 97 TRƯỢT