THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 53 TRÚNG SVIP BT: 53X2
23-01-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
22-01-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
21-01-2021 24 TRÚNG SVIP BT: 24X2
20-01-2021 91 TRÚNG SVIP BT: 91
19-01-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48X2
18-01-2021 02 TRÚNG SVIP BT: 02
17-01-2021 97 TRÚNG SVIP BT: 97
16-01-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
15-01-2021 14 TRÚNG SVIP BT: 14
14-01-2021 70 TRÚNG SVIP BT: 70
13-01-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
12-01-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48
11-01-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
10-01-2021 85 TRÚNG SVIP BT: 85X2
09-01-2021 90 TRÚNG SVIP BT: 90X2