THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 45 TRÚNG SVIP BT: 45
27-11-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16
26-11-2021 21 TRÚNG SVIP BT: 21
25-11-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
24-11-2021 30 TRÚNG SVIP BT: 30
23-11-2021 37 TRÚNG SVIP BT: 37
22-11-2021 31 TRÚNG SVIP BT: 31
21-11-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
20-11-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
19-11-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
18-11-2021 81 TRÚNG SVIP BT: 81
17-11-2021 56 TRÚNG SVIP BT: 56
16-11-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05X2
15-11-2021 19 TRÚNG SVIP BT: 19
14-11-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16X2
13-11-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27