THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 59 TRÚNG SVIP BT: 59
29-07-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72
28-07-2021 22 TRÚNG SVIP BT: 22
27-07-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
26-07-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
25-07-2021 98 TRÚNG SVIP BT: 98
24-07-2021 19 TRÚNG SVIP BT: 19
23-07-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
22-07-2021 03 TRÚNG SVIP BT: 03
21-07-2021 31 TRÚNG SVIP BT: 31
20-07-2021 02 TRÚNG SVIP BT: 02
19-07-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23
18-07-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42
17-07-2021 30 TRÚNG SVIP BT: 30
16-07-2021 09 TRÚNG SVIP BT: 09
15-07-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23X2