THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 715 TRÚNG SVIP 3C: 715
29-07-2021 326 TRÚNG SVIP 3C: 326
28-07-2021 098 TRÚNG SVIP 3C: 098
27-07-2021 371 TRÚNG SVIP 3C: 371
26-07-2021 991 TRƯỢT
25-07-2021 380 TRÚNG SVIP 3C: 380
24-07-2021 196 TRÚNG SVIP 3C: 196
23-07-2021 724 TRÚNG SVIP 3C: 724
22-07-2021 166 TRÚNG SVIP 3C: 166
21-07-2021 188 TRÚNG SVIP 3C: 188
20-07-2021 036 TRÚNG SVIP 3C: 036
19-07-2021 233 TRƯỢT
18-07-2021 972 TRƯỢT
17-07-2021 879 TRƯỢT
16-07-2021 782 TRÚNG SVIP 3C: 782
15-07-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957