THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 883 TRÚNG SVIP 3C: 883
23-01-2021 860 TRÚNG SVIP 3C: 860
22-01-2021 364 TRƯỢT
21-01-2021 431 TRƯỢT
20-01-2021 545 TRÚNG SVIP 3C: 545
19-01-2021 677 TRÚNG SVIP 3C: 677
18-01-2021 649 TRƯỢT
17-01-2021 195 TRƯỢT
16-01-2021 046 TRÚNG SVIP 3C: 046
15-01-2021 285 TRÚNG SVIP 3C: 285
14-01-2021 338 TRÚNG SVIP 3C: 338
13-01-2021 769 TRÚNG SVIP 3C: 769
12-01-2021 592 TRÚNG SVIP 3C: 592
11-01-2021 507 TRÚNG SVIP 3C: 507
10-01-2021 246 TRƯỢT
09-01-2021 164 TRƯỢT