THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 988 TRÚNG SVIP 3C: 988
27-11-2021 824 TRÚNG SVIP 3C: 824
26-11-2021 610 TRÚNG SVIP 3C: 610
25-11-2021 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
24-11-2021 856 TRÚNG SVIP 3C: 856
23-11-2021 980 TRƯỢT
22-11-2021 693 TRƯỢT
21-11-2021 579 TRÚNG SVIP 3C: 579
20-11-2021 344 TRÚNG SVIP 3C: 344
19-11-2021 812 TRƯỢT
18-11-2021 960 TRÚNG SVIP 3C: 960
17-11-2021 342 TRÚNG SVIP 3C: 342
16-11-2021 505 TRƯỢT
15-11-2021 626 TRÚNG SVIP 3C: 626
14-11-2021 940 TRÚNG SVIP 3C: 940
13-11-2021 330 TRƯỢT