THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 30 | 91 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 91
13-07-2020 80 | 33 84 TRÚNG SL: 80 | TRÚNG XIÊN 2: 33 84
12-07-2020 15 | 65 90 TRÚNG SL: 15X2 | TRÚNG XIÊN 2: 65 90
11-07-2020 18 | 86 77 TRÚNG SL: 18 | TRÚNG LÔ: 86
10-07-2020 55 | 12 35 TRÚNG SL: 55X2 | TRÚNG LÔ: 12
09-07-2020 20 | 91 70 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG XIÊN 2: 91 70
08-07-2020 60 | 50 43 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG LÔ: 50
07-07-2020 40 | 02 04 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 02 04
06-07-2020 62 | 97 65 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 97 65
05-07-2020 11 | 21 01 TRÚNG SL: 11X2 | TRÚNG LÔ: 01
04-07-2020 07 | 89 21 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG LÔ: 89
03-07-2020 52 | 25 27 TRÚNG SL: 52X2 | TRÚNG LÔ: 27X2
02-07-2020 51 | 31 60 TRÚNG SL: 51X2 | TRÚNG XIÊN 2: 31 60
01-07-2020 55 | 65 97 TRÚNG SL: 55X2 | TRÚNG XIÊN 2: 65 97
30-06-2020 56 | 82 58 TRÚNG SL: 56X2 | TRÚNG LÔ: 58
29-06-2020 42 | 46 15 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 46 15