THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 27 | 13 56 TRÚNG SL: 27X2 | TRÚNG LÔ: 56
23-01-2021 10 | 14 72 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 14
22-01-2021 56 | 83 85 TRƯỢT | TRƯỢT
21-01-2021 34 | 54 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 24X2
20-01-2021 70 | 80 71 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG LÔ: 80
19-01-2021 48 | 58 20 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG LÔ: 20
18-01-2021 37 | 78 48 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 78
17-01-2021 74 | 64 91 TRÚNG SL: 74 | TRÚNG XIÊN 2: 64X2 91
16-01-2021 07 | 68 75 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 68X2
15-01-2021 28 | 33 29 TRÚNG SL: 28X2 | TRÚNG XIÊN 2: 33 29
14-01-2021 94 | 60 32 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 60 32
13-01-2021 70 | 78 88 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 78 88
12-01-2021 78 | 52 78 TRƯỢT | TRƯỢT
11-01-2021 07 | 77 83 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG XIÊN 2: 77 83
10-01-2021 70 | 95 71 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG LÔ: 95
09-01-2021 90 | 00 11 TRÚNG SL: 90X2 | TRÚNG XIÊN 2: 00 11