THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 03 | 69 95 TRÚNG SL: 03X2 | TRÚNG XIÊN 2: 69 95X2
27-11-2021 45 | 40 44 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 40 44X3
26-11-2021 54 | 64 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 64X2 93
25-11-2021 65 | 48 70 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 48 70
24-11-2021 70 | 55 85 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 55 85
23-11-2021 89 | 55 52 TRÚNG SL: 89X2 | TRÚNG LÔ: 52
22-11-2021 01 | 61 33 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG XIÊN 2: 61 33
21-11-2021 26 | 47 69 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 47 69
20-11-2021 63 | 06 84 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 06 84
19-11-2021 41 | 92 22 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92 22
18-11-2021 06 | 41 60 TRÚNG SL: 06X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 60X2
17-11-2021 56 | 28 23 TRÚNG SL: 56 | TRÚNG XIÊN 2: 28 23
16-11-2021 95 | 06 59 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG XIÊN 2: 06 59
15-11-2021 27 | 55 30 TRÚNG SL: 27X3 | TRÚNG XIÊN 2: 55X2 30
14-11-2021 17 | 40 14 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 40X2 14
13-11-2021 80 | 63 44 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 63 44