THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 89 | 82 41 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG ST: 82 41X3
13-07-2020 08 | 80 09 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 80 09
12-07-2020 90 | 92 36 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG LÔ: 92
11-07-2020 17 | 29 88 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG LÔ: 88
10-07-2020 69 | 22 53 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 22
09-07-2020 91 | 42 60 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG LÔ: 42
08-07-2020 83 | 93 47 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG ST: 93 47
07-07-2020 70 | 82 56 TRƯỢT | TRÚNG ST: 82 56
06-07-2020 70 | 07 02 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG LÔ: 02
05-07-2020 60 | 67 94 TRƯỢT | TRÚNG ST: 67 94
04-07-2020 75 | 11 05 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG LÔ: 11
03-07-2020 17 | 78 89 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG ST: 78 89
02-07-2020 29 | 74 31 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG LÔ: 31
01-07-2020 45 | 87 43 TRƯỢT | TRÚNG ST: 87 43X2
30-06-2020 29 | 66 79 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG LÔ: 79
29-06-2020 21 | 76 57 TRƯỢT | TRÚNG ST: 76 57