THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 05 | 68 82 TRƯỢT | TRÚNG ST: 68 82
29-07-2021 26 | 36 22 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG LÔ: 36
28-07-2021 98 | 36 68 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG LÔ: 68
27-07-2021 71 | 29 86 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG ST: 29 86X2
26-07-2021 91 | 39 23 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG LÔ: 39
25-07-2021 90 | 24 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71
24-07-2021 97 | 95 17 TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG LÔ: 17
23-07-2021 24 | 99 24 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRÚNG ST: 99 24X2
22-07-2021 67 | 13 00 TRƯỢT | TRÚNG ST: 13 00
21-07-2021 88 | 46 68 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRÚNG ST: 46 68
20-07-2021 36 | 71 00 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG ST: 71 00
19-07-2021 33 | 43 23 TRÚNG ĐỀ: 33X2 | TRÚNG ST: 43 23
18-07-2021 72 | 83 68 TRÚNG ĐỀ: 72 | TRÚNG ST: 83 68
17-07-2021 79 | 79 65 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG ST: 79 65
16-07-2021 73 | 56 37 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 56
15-07-2021 57 | 17 57 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG LÔ: 57