THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 89 | 95 93 TRƯỢT | TRÚNG ST: 95X2 93
27-11-2021 25 | 28 71 TRÚNG LÔ: 25 | TRÚNG LÔ: 71
26-11-2021 10 | 74 27 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG ST: 74 27
25-11-2021 13 | 70 75 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG ST: 70 75
24-11-2021 56 | 61 95 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRÚNG LÔ: 61
23-11-2021 81 | 92 99 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG LÔ: 99
22-11-2021 92 | 91 32 TRÚNG LÔ: 92 | TRÚNG LÔ: 91
21-11-2021 79 | 62 68 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG LÔ: 68
20-11-2021 34 | 45 95 TRÚNG LÔ: 34 | TRƯỢT
19-11-2021 12 | 90 41 TRÚNG ĐỀ: 12X2 | TRÚNG LÔ: 90
18-11-2021 70 | 81 65 TRƯỢT | TRÚNG ST: 81 65
17-11-2021 53 | 01 42 TRƯỢT | TRÚNG ST: 01 42
16-11-2021 04 | 68 06 TRƯỢT | TRÚNG ST: 68X2 06
15-11-2021 27 | 55 19 TRÚNG LÔ: 27X3 | TRÚNG ST: 55X2 19
14-11-2021 50 | 68 03 TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG LÔ: 03
13-11-2021 41 | 48 57 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48