THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 83 | 27 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG SL: 27X2
23-01-2021 60 | 01 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRƯỢT
22-01-2021 64 | 56 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
21-01-2021 32 | 24 TRƯỢT | TRÚNG SL: 24X2
20-01-2021 46 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2021 77 | 58 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
18-01-2021 49 | 28 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
17-01-2021 95 | 64 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG SL: 64X2
16-01-2021 46 | 18 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-01-2021 85 | 28 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG SL: 28X2
14-01-2021 38 | 95 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 95X2
13-01-2021 78 | 70 TRÚNG LÔ: 78 | TRƯỢT
12-01-2021 82 | 89 TRÚNG LÔ: 82X2 | TRƯỢT
11-01-2021 08 | 27 TRÚNG LÔ: 08 | TRƯỢT
10-01-2021 56 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
09-01-2021 63 | 90 TRƯỢT | TRÚNG SL: 90X2