THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 05 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
29-07-2021 16 | 36 TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG SL: 36
28-07-2021 99 | 32 TRÚNG LÔ: 99 | TRƯỢT
27-07-2021 61 | 87 TRƯỢT | TRÚNG SL: 87
26-07-2021 92 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08
25-07-2021 80 | 53 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
24-07-2021 96 | 52 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
23-07-2021 14 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
22-07-2021 66 | 47 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRƯỢT
21-07-2021 88 | 46 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRÚNG SL: 46
20-07-2021 46 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
19-07-2021 33 | 01 TRÚNG ĐỀ: 33X2 | TRÚNG SL: 01X2
18-07-2021 73 | 44 TRÚNG LÔ: 73 | TRÚNG SL: 44X3
17-07-2021 89 | 55 TRƯỢT | TRƯỢT
16-07-2021 82 | 14 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 14X2
15-07-2021 56 | 97 TRƯỢT | TRƯỢT