THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 79 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
13-07-2020 08 | 80 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 80
12-07-2020 90 | 15 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG SL: 15X2
11-07-2020 16 | 18 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG SL: 18
10-07-2020 79 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55X2
09-07-2020 90 | 10 TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG SL: 10
08-07-2020 84 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
07-07-2020 61 | 40 TRƯỢT | TRƯỢT
06-07-2020 60 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
05-07-2020 70 | 01 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 01
04-07-2020 76 | 07 TRƯỢT | TRÚNG SL: 07X2
03-07-2020 27 | 62 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRƯỢT
02-07-2020 29 | 51 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG SL: 51X2
01-07-2020 35 | 55 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG SL: 55X2
30-06-2020 29 | 66 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
29-06-2020 10 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT