THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 77 | 03 TRƯỢT | TRÚNG SL: 03X2
27-11-2021 25 | 43 TRÚNG LÔ: 25 | TRƯỢT
26-11-2021 00 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74
25-11-2021 13 | 55 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG SL: 55X2
24-11-2021 56 | 70 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRÚNG SL: 70X2
23-11-2021 80 | 89 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 89X2
22-11-2021 93 | 01 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRÚNG SL: 01X2
21-11-2021 69 | 16 TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG SL: 16
20-11-2021 44 | 83 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
19-11-2021 22 | 52 TRÚNG LÔ: 22 | TRƯỢT
18-11-2021 70 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
17-11-2021 42 | 36 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRƯỢT
16-11-2021 05 | 94 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRƯỢT
15-11-2021 26 | 27 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG SL: 27X3
14-11-2021 40 | 15 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRƯỢT
13-11-2021 20 | 70 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG SL: 70X2