THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 14 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55
29-07-2021 26 | 52 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG BT: 52
28-07-2021 98 | 46 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 46X2
27-07-2021 71 | 86 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG BT: 86X2
26-07-2021 91 | 84 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 84
25-07-2021 80 | 97 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
24-07-2021 96 | 39 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 39
23-07-2021 34 | 72 TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG BT: 72
22-07-2021 66 | 88 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRÚNG BT: 88
21-07-2021 88 | 68 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRÚNG BT: 68
20-07-2021 36 | 18 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 18
19-07-2021 33 | 27 TRÚNG ĐỀ: 33X2 | TRÚNG BT: 27
18-07-2021 72 | 12 TRÚNG ĐỀ: 72 | TRÚNG BT: 12
17-07-2021 79 | 36 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 36
16-07-2021 82 | 27 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 27
15-07-2021 57 | 80 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 80