THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 89 | 67 TRƯỢT | TRÚNG BT: 67
27-11-2021 23 | 27 TRƯỢT | TRÚNG BT: 27
26-11-2021 10 | 62 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
25-11-2021 13 | 70 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 70
24-11-2021 66 | 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52
23-11-2021 80 | 09 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 09
22-11-2021 93 | 38 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRÚNG BT: 38
21-11-2021 79 | 70 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 70
20-11-2021 45 | 84 TRƯỢT | TRÚNG BT: 84
19-11-2021 12 | 42 TRÚNG ĐỀ: 12X2 | TRÚNG BT: 42X2
18-11-2021 70 | 06 TRƯỢT | TRÚNG BT: 06X2
17-11-2021 43 | 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24
16-11-2021 06 | 06 TRÚNG LÔ: 06 | TRÚNG BT: 06
15-11-2021 26 | 71 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG BT: 71
14-11-2021 31 | 14 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG BT: 14
13-11-2021 30 | 71 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 71X2