THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 72 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
23-01-2021 50 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46
22-01-2021 64 | 26 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 26
21-01-2021 31 | 78 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 78
20-01-2021 35 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70X2
19-01-2021 67 | 16 TRÚNG LÔ: 67 | TRÚNG BT: 16
18-01-2021 49 | 23 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 23
17-01-2021 96 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70
16-01-2021 56 | 68 TRƯỢT | TRÚNG BT: 68X2
15-01-2021 85 | 85 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG BT: 85X2
14-01-2021 49 | 62 TRƯỢT | TRÚNG BT: 62X2
13-01-2021 69 | 59 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 59
12-01-2021 92 | 56 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 56
11-01-2021 07 | 35 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG BT: 35
10-01-2021 46 | 41 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 41
09-01-2021 64 | 40 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 40