THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 89 | 39 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG BT: 39X2
13-07-2020 08 | 09 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 09
12-07-2020 90 | 92 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 92
11-07-2020 06 | 35 TRƯỢT | TRÚNG BT: 35
10-07-2020 69 | 80 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 80
09-07-2020 91 | 21 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 21
08-07-2020 73 | 37 TRƯỢT | TRÚNG BT: 37
07-07-2020 60 | 67 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 67
06-07-2020 71 | 67 TRƯỢT | TRÚNG BT: 67
05-07-2020 71 | 59 TRƯỢT | TRÚNG BT: 59
04-07-2020 76 | 54 TRƯỢT | TRÚNG BT: 54
03-07-2020 27 | 02 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG BT: 02
02-07-2020 29 | 22 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 22
01-07-2020 34 | 96 TRƯỢT | TRÚNG BT: 96
30-06-2020 29 | 74 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
29-06-2020 20 | 66 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 66