THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 89 | 988 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 988
27-11-2021 34 | 825 TRƯỢT | TRƯỢT
26-11-2021 10 | 610 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG 3C: 610
25-11-2021 13 | 314 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
24-11-2021 46 | 857 TRƯỢT | TRƯỢT
23-11-2021 81 | 870 TRÚNG LÔ: 81 | TRƯỢT
22-11-2021 93 | 594 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRƯỢT
21-11-2021 79 | 578 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
20-11-2021 44 | 345 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
19-11-2021 02 | 722 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2021 60 | 961 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRƯỢT
17-11-2021 43 | 343 TRƯỢT | TRƯỢT
16-11-2021 04 | 415 TRƯỢT | TRƯỢT
15-11-2021 26 | 625 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRƯỢT
14-11-2021 40 | 940 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG 3C: 940
13-11-2021 30 | 230 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG 3C: 230