THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 05 | 714 TRƯỢT | TRƯỢT
29-07-2021 26 | 327 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRƯỢT
28-07-2021 98 | 099 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
27-07-2021 71 | 370 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRƯỢT
26-07-2021 91 | 890 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
25-07-2021 80 | 390 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
24-07-2021 96 | 197 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
23-07-2021 24 | 725 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRƯỢT
22-07-2021 57 | 166 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 166
21-07-2021 89 | 189 TRƯỢT | TRƯỢT
20-07-2021 36 | 036 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG 3C: 036
19-07-2021 32 | 134 TRÚNG LÔ: 32X2 | TRƯỢT
18-07-2021 82 | 872 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 872
17-07-2021 79 | 789 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
16-07-2021 82 | 783 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
15-07-2021 57 | 957 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG 3C: 957