THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 89 | 799 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRƯỢT
13-07-2020 08 | 508 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG 3C: 508
12-07-2020 91 | 891 TRƯỢT | TRƯỢT
11-07-2020 25 | 117 TRƯỢT | TRƯỢT
10-07-2020 79 | 968 TRƯỢT | TRƯỢT
09-07-2020 91 | 091 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG 3C: 091
08-07-2020 83 | 783 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG 3C: 783
07-07-2020 60 | 861 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRƯỢT
06-07-2020 70 | 480 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
05-07-2020 70 | 080 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
04-07-2020 75 | 785 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRƯỢT
03-07-2020 17 | 828 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
02-07-2020 39 | 129 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 129
01-07-2020 35 | 435 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG 3C: 435
30-06-2020 29 | 229 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 229
29-06-2020 20 | 720 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG 3C: 720