THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1
29-07-2021 0-4 TRƯỢT
28-07-2021 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-07-2021 7-1 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-07-2021 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
25-07-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
24-07-2021 7-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
23-07-2021 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2
22-07-2021 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
21-07-2021 7-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-07-2021 1-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
19-07-2021 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3
18-07-2021 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7
17-07-2021 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7
16-07-2021 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-07-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7