THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-07-2020 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-07-2020 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9
11-07-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
10-07-2020 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
09-07-2020 8-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
08-07-2020 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3
07-07-2020 5-2 TRƯỢT
06-07-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
05-07-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
04-07-2020 5-4 TRƯỢT
03-07-2020 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2
02-07-2020 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
01-07-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
30-06-2020 0-8 TRƯỢT
29-06-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0