THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3
23-01-2021 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-01-2021 5-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
21-01-2021 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-01-2021 2-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-01-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-01-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
17-01-2021 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
16-01-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-01-2021 6-3 TRƯỢT
14-01-2021 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
13-01-2021 5-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
12-01-2021 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9
11-01-2021 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
10-01-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-01-2021 4-3 TRƯỢT