THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 1-3 | 19 49 | 29 36 82 63 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 29 36 82 63
29-07-2021 2-4 | 12 62 | 26 94 07 06 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG LÔ: 26 94 06
28-07-2021 9-8 | 52 12 | 70 53 31 66 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 31X2 66
27-07-2021 7-1 | 76 97 | 86 85 98 83 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG LÔ: 86X2 98
26-07-2021 7-1 | 97 39 | 80 15 77 88 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG XIÊN 4: 80 15 77 88
25-07-2021 8-0 | 73 08 | 41 05 95 19 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 73X2 08 | TRÚNG LÔ: 05 95 19
24-07-2021 7-6 | 53 02 | 85 92 97 11 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG XIÊN 4: 85 92 97 11
23-07-2021 2-4 | 96 28 | 78 24 47 34 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 96 | TRÚNG XIÊN 4: 78 24X2 47 34
22-07-2021 6-7 | 93 36 | 32 88 13 95 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG LÔ: 88 13
21-07-2021 8-8 | 93 02 | 78 01 91 56 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 93 02 | TRÚNG LÔ: 56
20-07-2021 3-6 | 26 00 | 81 73 18 56 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG XIÊN 4: 81X3 73 18 56
19-07-2021 3-3 | 69 22 | 29 10 79 36 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG LÔ: 29 79
18-07-2021 7-2 | 64 67 | 67 11 03 44 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 64 67 | TRÚNG XIÊN 4: 67 11 03X3 44X3
17-07-2021 7-9 | 99 65 | 08 66 67 18 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 99 65 | TRÚNG LÔ: 67 18
16-07-2021 8-2 | 76 19 | 15 24 94 42 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 76 19 | TRÚNG XIÊN 4: 15 24 94 42
15-07-2021 4-5 | 72 07 | 78 16 54 87 TRƯỢT | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 16X3 54 87X2