THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 15-07-2020
14-07-2020 06 TRÚNG BT: 06
13-07-2020 21 TRƯỢT
12-07-2020 71 TRÚNG BT: 71
11-07-2020 28 TRÚNG BT: 28X3
10-07-2020 70 TRƯỢT
09-07-2020 38 TRƯỢT
08-07-2020 22 TRƯỢT
07-07-2020 47 TRƯỢT
06-07-2020 07 TRƯỢT
05-07-2020 75 TRƯỢT
04-07-2020 97 TRƯỢT
03-07-2020 92 TRƯỢT
02-07-2020 59 TRÚNG BT: 59
01-07-2020 87 TRÚNG BT: 87
30-06-2020 68 TRÚNG BT: 68
29-06-2020 19 TRÚNG BT: 19