THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 29-11-2021
28-11-2021 45 TRÚNG BT: 45
27-11-2021 24 TRÚNG BT: 24
26-11-2021 95 TRÚNG BT: 95
25-11-2021 70 TRÚNG BT: 70
24-11-2021 87 TRÚNG BT: 87
23-11-2021 80 TRÚNG BT: 80X2
22-11-2021 93 TRÚNG BT: 93X3
21-11-2021 06 TRÚNG BT: 06
20-11-2021 13 TRÚNG BT: 13
19-11-2021 08 TRÚNG BT: 08
18-11-2021 44 TRÚNG BT: 44
17-11-2021 66 TRÚNG BT: 66
16-11-2021 95 TRÚNG BT: 95X2
15-11-2021 07 TRÚNG BT: 07
14-11-2021 41 TRÚNG BT: 41
13-11-2021 45 TRÚNG BT: 45