THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 79 TRÚNG BT: 79
23-01-2021 22 TRÚNG BT: 22
22-01-2021 74 TRÚNG BT: 74
21-01-2021 25 TRÚNG BT: 25
20-01-2021 37 TRÚNG BT: 37
19-01-2021 83 TRÚNG BT: 83
18-01-2021 86 TRÚNG BT: 86
17-01-2021 67 TRÚNG BT: 67
16-01-2021 41 TRÚNG BT: 41
15-01-2021 31 TRÚNG BT: 31
14-01-2021 93 TRÚNG BT: 93
13-01-2021 85 TRÚNG BT: 85
12-01-2021 36 TRÚNG BT: 36
11-01-2021 08 TRÚNG BT: 08
10-01-2021 95 TRÚNG BT: 95
09-01-2021 02 TRÚNG BT: 02