THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 31-07-2021
30-07-2021 15 TRÚNG BT: 15X2
29-07-2021 50 TRÚNG BT: 50
28-07-2021 52 TRÚNG BT: 52
27-07-2021 35 TRÚNG BT: 35
26-07-2021 33 TRÚNG BT: 33
25-07-2021 19 TRÚNG BT: 19
24-07-2021 44 TRÚNG BT: 44
23-07-2021 72 TRÚNG BT: 72
22-07-2021 33 TRÚNG BT: 33
21-07-2021 56 TRÚNG BT: 56
20-07-2021 82 TRÚNG BT: 82
19-07-2021 43 TRÚNG BT: 43
18-07-2021 72 TRÚNG BT: 72
17-07-2021 19 TRÚNG BT: 19
16-07-2021 19 TRÚNG BT: 19
15-07-2021 54 TRÚNG BT: 54