THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-01-2021
24-01-2021 882 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27X2
23-01-2021 861 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
22-01-2021 265 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
21-01-2021 332 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
20-01-2021 546 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2021 676 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38
18-01-2021 548 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
17-01-2021 095 | 64 TRÚNG 3C: 095 | TRÚNG SL: 64X2
16-01-2021 045 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08X2
15-01-2021 285 | 38 TRÚNG 3C: 285 | TRƯỢT
14-01-2021 338 | 96 TRÚNG 3C: 338 | TRƯỢT
13-01-2021 768 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
12-01-2021 593 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
11-01-2021 507 | 27 TRÚNG 3C: 507 | TRƯỢT
10-01-2021 146 | 70 TRÚNG 3C: 146 | TRÚNG SL: 70X2
09-01-2021 074 | 90 TRƯỢT | TRÚNG SL: 90X2